“วิดีโอ ออนไลน์” เติบโตเหนือสื่ออื่น

July 7, 2014 : 2804 views

Adyim Related Service :

Share:

videogrowth

BI Intelligence หน่วยงานด้านรีเสิร์ชของสื่อ BusinessInsider ได้ทำการสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณของนักการตลาดในสหรัฐอเมริกาแล้วพบว่า “ออนไลน์ วิดีโอ” กลายเป็นสื่อและฟอร์แมทที่มีการเติบโตสูงสุด เหนือกว่าทีวี หรือว่าเสิร์ช จนมีประเด็นที่น่าจับตามอง

– จากการคาดการณ์ของ BI Intelligence วิดีโอและงบประมาณจะเพิ่มขึ้นภายใน 3 ปี หรือปี 2016 จะเพิ่มขึ้น 19.5%

– การเติบโตของสื่อวิดีโอจะเร็วกว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในสื่ออื่นๆ แม้แต่โทรศัพท์มือถือ และยิ่งเห็นชัดเมื่อเทียบกับสื่อดั้งเดิม ซึ่งน่าจะเติบโตเพียงแค่ 3% เท่านั้น

แนวโน้มนี้สรุปจากการคาดการณ์ด้านงบประมาณที่ไหลมาที่สื่อดิจิตอล จากผู้เล่นรายใหญ่ๆ ซึ่งเป็นผู้กำหนดทิศทางในอุตสาหกรรม จนได้ข้อสรุปซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับนักการตลาดไทยเช่นกัน ดังนี้

– ออนไลน์วิดีโอจะมีงบประมาณสูงถึง 5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2016 เติบโตจากเดิมที่มีงบประมาณอยู่ที่ 2.8 พันล้านเหรียญในปี 2013 ขณะที่ยอดใช้จ่ายในสื่อโฆษณาทางทีวีจะลดลงปีละ 3% ภายในช่วงเวลาเดียวกัน

– โฆษณาทางวิดีโอออนไลน์มียอดวิวมากกว่า 35 พันล้านวิวในเดือนธันวาคม 2013 ถือว่าเติบโต 100% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

– ออนไลน์ วิดีโอ เป็นสื่อที่กำลังจะมีมูลค่าสูงที่สุด แต่ราคากลับต่ำลงเนื่องจากมีผู้ผลิตมากมาย

– วิดีโอโฆษณามีจำนวน click-through rate (CTR) 1.84% ซึ่งถือว่ามียอดคลิกสูงว่าฟอร์มแมทอื่นๆ ในสื่อดิจิตอล

– การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอมีความเข้มข้นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น real-time bidding หรือว่า ad exchanges และวิธีการเหล่านั้นช่วยให้การส่งสื่อวิดีโอไปสู่ผู้ชมมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

forecastusadvertisingrevenuebyformatที่มา: http://www.businessinsider.com/digital-video-advertising-growth-trends-2014-5#ixzz36lL7URyn

Share: