ผลสำรวจเผย นักการตลาดมะกัน พร้อมทุ่มงบในโซเชี่ยลมีเดีย

July 1, 2014 : 4244 views

Adyim Related Service :

Share:

comparison_roi_mobiledesktopads_graphเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ด้านการตลาด AdAge ได้ร่วมมือกับ RBC Capital Markets บริษัทวิจัย ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักการตลาดและคนที่ทำงานในเอเยนซี่ 1,682 ราย ในสหรัฐอเมริกา เรื่องทัศนคติเกี่ยวกับโซเชี่ยลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค, ทวิตเตอร์ และยูทูบ

ผลวิจัยสามารถสรุปออกมาได้เป็นหัวข้อสำคัญ ดังนี้

– 45% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้งบประมาณ 1-10% ในโซเชี่ยลมีเดีย

– ขณะที่ 38% ตอบว่าใช้มากกว่า 30% ในโซเชี่ยลมีเดีย เปรียบเทียบกับการสำรวจเมื่อเดือนกันยายนแล้วพบว่า มีเพียง 29% พูดว่าใช้จ่ายมากกว่า 30% ในโซเชี่ยล มีเดีย แปลว่าหลังจากผ่านไปราว 6 เดือนมีจำนวนนักการตลาดที่สนใจสื่อโซเชียลเพิ่มขึ้น

–  ประมาณ 39% ของผู้ตอบตั้งเป้าการใช้โซเชี่ยลมีเดียก็เพื่อ “สร้างการรับรู้ต่อแบรนด์และทำให้เกิดความรู้สึกดีๆ กับแบรนด์” และ 16% คิดว่าใช้เพื่อไดร์ฟผู้คนเข้าสู่เว็บไซต์หลัก

expectedchange_adbudget_socialmedia_graph

เมื่อเจาะลึกไปที่การใช้โซเชียล มีเดีย แต่ละราย ก็มีผลที่น่าสนใจ เช่น

– 84% ใช้เฟซบุ๊คเป็นโซเชี่ยล มีเดียหลัก เพราะเป็นสื่อที่สร้างการแชร์ในโลกดิจิตอลได้มากกว่าทวิตเตอร์และยูทูบ

– 83% กล่าวว่าตัวเองใช้งบลงโฆษณาในเฟซบุ๊ค ขณะที่เมื่อเดือนกันยายนมี 70% ที่ลงโฆษณาบนเฟซบุ๊ค

– อย่างไรก็ตาม นักการตลาด 44% ก็ใช้งบประมาณในทวิตเตอร์เพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนหลัง และอีก 63% วางแผนว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มเติมมากขึ้นในปีหน้า ขณะที่มีนักการตลาด 59% บอกว่าจะใช้งบเพิ่มขึ้นในเฟซบุ๊ค

– นักการตลาดพบว่า การใช้เฟซบุ๊คและทวิตเตอร์ทางโทรศัพท์มือถือ ส่งผลให้เกิดการซื้อสินค้ามากกว่าการใช้เดสท์ท็อป

social_channels_marketing_bargraph

ที่มา: http://adage.com/article/digital/ad-age-reader-survey-twitter-facebook-youtube/293923/

Share: