รวมพลังสื่อออนไลน์-ออนกราวนด์ ปลดล็อคแก้วกาแฟ

September 25, 2014 : 2732 views

Adyim Related Service :

Share:

nestcafe

จากอินไซต์ที่เนสท์กาแฟเชื่อว่า การดื่มกาแฟเป็นจุดตั้งต้นของมิตรภาพ แบรนด์กาแฟรายนี้ก็เลยพยายามชวนคนให้ออกมาร่วมกิจกรรมเดียวกันเพื่อทำให้เกิดการพบปะระหว่างคนที่เป็นแฟนๆ ของเครื่องดื่ม โดยแคมเปญ 1000 NESCAFÉ Red mugs  นี้ใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวชูโรง ตามด้ายกิจกรรมออนกราวนด์ เริ่มจากการติดตั้งแก้วกาแฟสีแดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์แด่นของสินค้าเอาไว้ และชักจูงในผู้บริโภคที่อยากได้แก้วกาแฟล็อค-อินเฟซบุ๊ค เพื่อรับโค้ดปลดล็อคแก้วกาแฟ หลังจากได้แก้วกาแฟแล้วยังสามารถไปรับเครื่องดื่มและสินค้าของเนสท์กาแฟไปดื่มต่อได้ด้วย แคมเปญนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่คู่รักจะคล้องกุญแจร่วมกันตามสถานที่ต่างๆ แต่เนสท์กาแฟผลิกมุมคิดจากล็อก กลายเป็นกิจกรรมปลดล็อกแทน

YouTube Preview Image

 

 

 

 

Share: